Pivovarov, Viktor. 2017. Serye Tetradi (Moscow: Garazh), 366 pp. Pivovarov, Viktor. 2020. Vliublennyi agent, (Moscow: Garazh), 368 pp. Pivovarov, Victor. 2021. The Agent in Love, trans. Andrew Bromfield (Moscow: Garage), 372 pp. Monastyrski, Andrei. 2021.